Over de geschiedenis van de Cantorij Monnickendam

 

De Cantorij Monnickendam werd in 1949 opgericht onder de naam Gemengd Zangkoor. In 1953 werd deze naam gewijzigd in Hervormd Kerkkoor en vanaf  1965 tot 2013 heette het koor Cantorij Grote Kerk. Sinds januari 2013 is de naam veranderd in Cantorij Monnickendam.

Dirigenten van de Cantorij Monnickendam

Dirigent van de Cantorij Monnickendam is sinds juni 2012 Marcel den Dulk. Hij is Hein Meens opgevolgd die van januari 2009 t/m 10 februari 2012 dirigent van de Cantorij was. Hein Meens is op 10 februari 2012 plotseling overleden. Daarvoor stond de Cantorij eenendertig jaar, van 1977 tot 2009. onder leiding van  Rudolf Grasman.  Zijn voorgangers waren Gert Nagel 1969 – 1975, Frans J. Wertwijn 1962 – 1969, P. Vijzelaar  1960 – 1962 en Casper Kaat 1954-1960.

Dirigent Frans Wertwijn gaf in de jaren zestig de aanzet tot het instuderen van de Johannes Passion van J.S. Bach. Aanvankelijk bleef het bij het zingen van de koralen tijdens kerkdiensten, maar in 1969 werd voor het eerst de gehele Johannes Passion uitgevoerd. Sindsdien staat het elk jaar rond Pasen vast op het programma van de Cantorij Monnickendam.

 

Dirigent Hein Meens 2009 - 2012

Van januari 2009 tot 10 februari 2012 was Hein Meens dirigent van de Cantorij Grote Kerk. Hij volgde Rudolf Grasman op die eenendertig jaar het dirigeerstokje hanteerde.

Voor veel leden van de Cantorij was Hein Meens geen onbekende. Hij was behalve dirigent ook zanger en kreeg landelijke bekendheid als Evangelist in Bach's Passionen. In de jaren tachtig  heeft hij diverse malen de Evangelistenpartij in 'onze' Johannes Passion gezongen.

Hij was nu duidelijk wat jaren ouder geworden, maar de klik was er. Hein zei al meteen: 'zolang als Rudolf Grasman zal ik niet bij jullie blijven'. Hij was namelijk al 59 jaar! Dat het maar drie jaar zou duren en op zo'n abrupte manier zou eindigen, konden we geen van allen bedenken. De dag voor zijn overlijden had hij nog met de Cantorij  gerepeteerd voor de Johannes Passion en met het bestuur plannen gemaakt voor de komende tijd.

Wij waren trots dat zo'n begenadigd musicus onze dirigent wilde worden. Hein behaalde de Prix d' Excellence voor solozang en piano en was prijswinnaar bij het Internationale Vocalisten Concours te 's-Hertogenbosch. Tevens werd hij onderscheiden met de Zilveren Vriendenkrans van het Amsterdamse Concertgebouw.

In 1982 maakte hij zijn operadebuut als Don Ottavio in Mozart's Don Giovanni. Sinsdien vertolkte hij vele operarollen bij de Nederlandse Opera, de Nationale Reisopera, Opera Zuid, de Vlaamse Opera, The New Israeli Opera in Tel Aviv en in operaproducties in Italië, Frankrijk, Duitsland en in New York.

Hein Meens was als zangdocent en oratoriumcoach verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2005 volgde hij Jan Pasveer op als vaste dirigent van koor en orkest van de Westerkerk in Amsterdam. Hij voerde met dit koor, naast de maandelijkse Bachcantate, onder andere de Hohe Messe, het Weihnachtsoratorium, en de Passionen van J.S.Bach, en het Requiem van G. Fauré, het Requiem van W.A. Mozart en de Messiah van G.F. Händel uit.

Met de Cantorij Grote Kerk heeft hij, behalve enkele malen de Johannes Passion van J.S. Bach, het Gloria van A. Vivaldi, de Krönungsmesse van W.A. Mozart, Die sieben letzten Worte van J.Haydn, het Requiem van G. Fauré en de eerste drie delen uit het Weihnchtsoratorium van J.S. Bach uit.  

Helaas kwam na drie fantastische jaren onder leiding van Hein Meens een einde aan de samenwerking.

 

Dirigent Rudolf Grasman 1977 tot 2009 

In 1977  was er een vacature ontstaan door het plotseling ontslag nemen van de toenmalige dirigent, Peter Oosterveld, die vanaf 1975  het dirigeerstokje hanteerde. Zoals gebruikelijk was er een sollicitatieprocedure, waarin gesprekken gevoerd waren met drie dirigenten. Rudolf Grasman was degene waarop met meerderheid van stemmen de keuze viel.

Hij werd geboren in 1938 in Haarlem. Als zevenjarig jongetje stond hij in zijn geboorteplaats ademloos te luisteren naar een altsolo uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Na een daarop volgend contact met Jo Vincent was zijn interesse voor muziek gewekt. Op de Muziekschool Haarlem heeft hij leren zingen. Later studeerde hij solozang bij Cor Igesz en vervolgens bij Annie Hermes aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, met als bijvak orgel. Dirigent/organist Piet Halsema en organist Feike Asma alsmede Jo Vincent zijn voor hem ook belangrijke leermeesters geweest. Nadien was hij als tenor verbonden aan het NCRV Vocaal Ensemble en werkte hij als solist mee aan vele oratoria. Nadat het Vocaal Ensemble door de NCRV was opgeheven, heeft hij dit koor onder de naam Nederlands Vocaal Ensemble als dirigent voortgezet. Hij werd daarnaast dirigent van meerdere koren.

Rudolf Grasman heeft een voorliefde voor Engelse cantates en oratoria. Hij heeft er zich voor ingezet om die muziek, voor zover niet eerder in Nederland uitgevoerd, in ons land bekendheid te geven. Dit heeft geresulteerd in twee Nederlandse premières onder zijn leiding, n.l. Theodora van G.F. Händel in 1985 door de Cantorij Grote Kerk Monnickendam in de Grote Kerk en Deborah van G.F. Händel in 1995 door de C.K.V. Amsterdam in de Westerkerk te Amsterdam.

In 1996 heeft hij de scratchuitvoering van de paascantate Crucifixion van J. Stainer geleid geïntroduceerd. Elk jaar komen vanuit vele delen van het land honderden zangers bijeen om in de Hooglandse Kerk in Leiden deze cantate uit te voeren. Hoewel Rudolf Grasman in 2008 met pensioen is gegaan, houdt hij deze traditie tot nu toe (2012) in stand.

In 1994 heeft Rudolf Grasman het Nederlands Handcarillon opgericht, een noviteit in ons land. Sinds zijn pensionering wordt het nu voortgezet door Muziekschool Waterland te Purmerend.

De Korendag in Monnickendam is eveneens zijn initiatief geweest en is vanaf 1996 tot heden een groot succes waar nog jaarlijks koren uit het hele land naar toe komen.

Op 14 september 2003 werd hij aan het slot van een feestelijk concert in de Grote Kerk in Monnickendam wegens zijn grote verdiensten van allerlei aard voor de muziekwereld, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Behalve dirigent van de Cantorij Grote Kerk in Monnickendam was Rudolf Grasman tevens dirigent van de koren Cantando en Groot Noord in Amsterdam en Sonabilé in Apeldoorn. Met deze vier koren tezamen heeft hij in 2003 in het Concertgebouw in Amsterdam het oratorium Messiah van G.F. Händel uitgevoerd ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als musicus. Als afsluiting van zijn muzikale loopbaan in 2008 is dit oratorium voor de 2e maal met deze koren uitgevoerd, wederom in het Concertgebouw in Amsterdam.

 

Overzicht van de concerten van de Cantorij Monnickendam

In 2003 en in 2008 heeft de Cantorij onder leiding van dirigent Rudolf Grasman meegewerkt aan de uitvoering van het oratorium de Messiah van G.F. Händel, in het Amsterdamse Concertgebouw.

In 2009 bestond de Cantorij Grote Kerk 60 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het koor  een jubileumconcert gegeven op zaterdag 14 november 2009 in de gerestaureerde Grote Kerk te Monnickendam. Uitgevoerd werden  het Gloria van A. Vivaldi, de Krönungsmesse van W.A. Mozart en Kantate BWV 51 Jauchzet Gott in Allen Landen (voor sopraansolo) van J.S. Bach.

In 2010 heeft de Cantorij Grote Kerk een najaarsconcert gegeven met het Requiem van Gabriel Fauré en Die sieben letzten Worte  van Joseph Haydn.

In 2011 voerde de Cantorij de eerste drie delen van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach uit. Dit was helaas het laatste concert onder leiding van Hein Meens. 

Hein Meens is in juni 2012 opgevolgd door dirigent Marcel den Dulk.  In  2012 heeft de Cantorij onder zijn leiding de Messiah van G.F. Händel uitgevoerd.

In 2013 rond Pasen de Johannes Passion en tijdens het Najaarsconcert drie Gloria's n.l. het Gloria van A. Vivaldi, het Gloria van F. Mendelssohn en het Gloria van John Rutter.Op 7 december 2014 voerde de Cantorij Monnickendam alle koordelen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uit.

Korendag Monnickendam

Vanuit de Cantorij is in 1996 op initiatief van dirigent Rudolf Grasman de Werkgroep Korendag Monnickendam ontstaan. Ieder jaar organiseert deze werkgroep een in zingend Nederland inmiddels bekende Koren-dag. Gemiddeld zijn op deze dag op diverse locaties in Monnicendam zo'n 90 koren te beluisteren. 

Terug naar Over het koor