Meezingen?

Nieuwe leden en projectleden zijn van harte welkom!

Houdt u van zingen en spreekt de muziek die de Cantorij Monnickendam uitvoert u aan? Dan bent u van harte welkom als lid of als projectlid. De eerste maand mag u gratis meezingen.

 Ter voorbereiding op onze uitvoering van de Johannes Passion: Groep zeer enthousiaste Bassen - oefenen een solo optreden – aria EILT.

Een stemtest Kan deel uit maken van de toelatingsprocedure. De Cantorij hanteert in principe een leeftijdsgrens van zeventig jaar voor nieuwe vaste leden, en vijfenzestig jaar voor projectleden. Op al deze regels kan door het bestuur een uitzondering worden gemaakt.

U kunt zich als vast koorlid of als projectlid aanmelden met via Aanmeldformulier.
De repetities zijn op de woensdagavonden van 19:45 - 22:00 uur in Opstandingskerk Graaf Willemlaan 1 te Monnickendam.

Tijdelijk geen fysieke repetities, voorlopig via Zoom en Jamulus.

 

 

Contributie
- De contributie voor het vaste lidmaatschap bedraagt €52,50 per kwartaal of €210,00 per jaar. Scholieren en studenten betalen 50%.

- De contributie voor het projectlidmaatschap Voorjaarsconcert bedraagt €70,00
- De contributie voor het projectlidmaatschap Najaarsconcert bedraagt 145,00. Scholieren, studenten en deelnemers aan de 'Workshop koorzingen 2019' betalen 50% van de contributie.

De contributie kan overgemaakt worden op de volgende bankrekening: NL52 RABO 0342859587 t.n.v. Cantorij Monnickendam, onder vermelding van Contributie voor [de periode] of onder vermelding van Projectbijdrage Najaarsconcert of Projectbijdrage Voorjaarsconcert. 

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie over lid worden, de jaarlijkse workshops koorzingen  of over meezingen als projectlid, kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden van de Cantorij Monnickendam:

Nel Weel - Voorzitter 
T 06 220 13 195
voorzitter@cantorijmonnickendam.nl

of
Jan Peelen - Secretaris
E
 secretaris@cantorijmonnickendam.nl

Voor meer informatie kunt u ook nog de andere pagina's van deze website bezoeken of onze Facebookpagina als u een Facebook account heeft.