Meezingen?

Cantorij Monnickendam zoekt nieuwe leden

De Cantorij Monnickendam is een gezellig en bijzonder muzikaal koor van sopranen, alten, tenoren en bassen. Wij zoeken voor alle stemsoorten nieuwe leden, bij voorkeur tot 60 jaar.

Wij willen het jullie makkelijk maken:

Kom een maand vrijblijvend en gratis luisteren en/of zingen. We repeteren op woensdagavonden van 19.45 tot 22.00 uur in het kerkgebouw in de Graaf Willemlaan 1 in Monnickendam. We repeteren op dit moment composities van Fauré en Mendelssohn. Je krijgt de partituren van deze stukken te leen. Ook zijn er handige websites die helpen bij het instuderen. En er zijn per stemsoort groepjes die met elkaar de muziek oefenen.

Wij willen als bestuur graag persoonlijk met je kennismaken. Vandaar dat we je vragen een mailtje te sturen naar voorzitter@cantorijmonnickendam.nl met je naam, stemsoort en telefoonnummer. We bellen je dan om af te spreken wanneer je voor het eerst wilt komen. Op die woensdag ontvangt een van de bestuursleden je graag om 19.30 uur om kennis te maken. Je wordt voorgesteld aan de dirigent en je krijgt een plaatsje bij een van de koorleden van jouw stemsoort, die vragen kan beantwoorden en jou kan helpen tijdens de repetitie.

Kom je ook?

Cantorij Monnickendam start koorproject per jan 2023

Voor als je van zingen houdt

Binnenkort start de Cantorij Monnickendam met een bijzonder koorproject.Het project beoogt deelnemers in een kleine groep van ca. 10 personen te leren vierstemmig in een koor te zingen.

Het doel is ook om nieuwe, enthousiaste zangers aan te trekken. Het project wordt begeleid door een dirigent en door een kleine groep ervaren zangers [twee per stemsoort]. Wij mikken op projectdeelnemers tussen 16 en 50 jaar.

Het repertoire bestaat uit stukken van Mendelssohn, Fauré, Rossini en Bach, aangevuld met enkele vierstemmige stukken uit de popmuziek.

De kosten van het project bedragen € 50 voor 10 lessen van een uur. Het project vindt plaats op woensdagavonden van 18.45 tot 19.45 uur. Aansluitend kunt -geheel vrijblijvend- de repetities van de Cantorij Monnickendam bijwonen. Start van het project is beoogd voor eind januari 2023.

Nadere informatie en aanmelding, graag middels een mailtje naar f.ronchetti@ziggo.nl onder vermelding van uw naam, leeftijdsindicatie, stemsoort [indien bekend], eventuele zangervaring, e-mailadres en telefoonnummer.

Frans Ronchetti

Bestuurslid en projectleider koorproject Cantorij

Nieuwe leden en projectleden zijn van harte welkom!

Houdt u van zingen en spreekt de muziek die de Cantorij Monnickendam uitvoert u aan? Dan bent u van harte welkom als lid of als projectlid. De eerste maand mag u gratis meezingen.

 Ter voorbereiding op onze uitvoering van de Johannes Passion: Groep zeer enthousiaste Bassen - oefenen een solo optreden – aria EILT.

Een stemtest Kan deel uit maken van de toelatingsprocedure. De Cantorij hanteert in principe een leeftijdsgrens van zeventig jaar voor nieuwe vaste leden, en vijfenzestig jaar voor projectleden. Op al deze regels kan door het bestuur een uitzondering worden gemaakt.

U kunt zich als vast koorlid of als projectlid aanmelden met via Aanmeldformulier.
De repetities zijn op de woensdagavonden van 19:45 - 22:00 uur in Opstandingskerk Graaf Willemlaan 1 te Monnickendam.

Tijdelijk geen fysieke repetities, voorlopig via Zoom en Jamulus.

 

 

Contributie
- De contributie voor het vaste lidmaatschap bedraagt €52,50 per kwartaal of €210,00 per jaar. Scholieren en studenten betalen 50%.

- De contributie voor het projectlidmaatschap Voorjaarsconcert bedraagt €70,00
- De contributie voor het projectlidmaatschap Najaarsconcert bedraagt 145,00. Scholieren, studenten en deelnemers aan de 'Workshop koorzingen 2019' betalen 50% van de contributie.

De contributie kan overgemaakt worden op de volgende bankrekening: NL52 RABO 0342859587 t.n.v. Cantorij Monnickendam, onder vermelding van Contributie voor [de periode] of onder vermelding van Projectbijdrage Najaarsconcert of Projectbijdrage Voorjaarsconcert. 

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie over lid worden, de jaarlijkse workshops koorzingen  of over meezingen als projectlid, kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden van de Cantorij Monnickendam:

Nel Weel - Voorzitter 
T 06 220 13 195
voorzitter@cantorijmonnickendam.nl

of
Jan Peelen - Secretaris
E
 secretaris@cantorijmonnickendam.nl

Voor meer informatie kunt u ook nog de andere pagina's van deze website bezoeken of onze Facebookpagina als u een Facebook account heeft.