Meezingen

Houdt u van zingen en spreekt de muziek die de Cantorij Monnickendam uitvoert u aan? Dan bent u van harte welkom als lid of als projectlid. Een stemtest bij de dirigent maakt deel uit van de toelatingsprocedure. De eerste maand mag u gratis meezingen. 

De Cantorij hanteert in principe een leeftijdsgrens van zeventig jaar voor nieuwe vaste leden, en vijfenzestig jaar voor projectleden. Op al deze regels kan door het bestuur na overleg met de dirigent een uitzondering worden gemaakt. Hoge sopranen, jonge alten en zingende heren zijn zeker welkom! Weet u niet welke stemsoort u heeft ? Geen probleem, de dirigent zoekt het met u uit!

De repetities zijn op de woensdagavonden van 19:45 - 22:00 in Gebouw Samuël, Kerkstraat 34 te Monnickendam. 

 

 

Contributie
Het vaste lidmaatschap bedraagt in 2017: €52,50 per kwartaal of €210,00 per jaar. Scholieren en studenten betalen de helft. De contributie voor een projectlidmaatschap verschilt per project. De contributie kan overgemaakt worden op de volgende bankrekening: NL52 RABO 0342859587 t.n.v. Cantorij Monnickendam, onder vermelding van 'Contributie voor [de periode]'

Workshop Koorzingen 2018
In september 2018 start een tiendelige “workshop koorzingen”. De workshop is gratis en vrijblijvend en is bedoeld voor jonge mensen van 16 tot ca. 45 jaar.
De workshop staat onder de bezielende leiding van de dirigent van de Cantorij Monnickendam, Marcel den Dulk. 
We vragen je om zo veel mogelijk aanwezig te zijn op deze avonden vanwege het samenhangende programma. De workshop wordt gehouden op woensdagavonden van 19 tot 20 uur in het centrum van Monnickendam. Je bent van harte welkom!

 
Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over lid worden, de workshop koorzingen  of over meezingen als projectlid, kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden van de Cantorij Monnickendam:

Frans Ronchetti - voorzitter
T 0299-652042
E f.ronchetti@ziggo.nl
of
Annelies Fortuin-Stam - secretaris
T 0299-655154
E
 anneliesfortuinstam@gmail.com

Voor meer informatie kunt u ook nog de andere pagina's van deze website bezoeken of onze Facebookpagina als u een Facebook account heeft.